Call: +61 (02) 8003 5747  
English中文(简体)中文(漢字)FrançaisDeutsch日本語Bahasa MelayuРусскийEspañolbasa Jawa
Terjemahan Edit Terjemahan
oleh Transposh - translation plugin for wordpress
Terma dan Syarat

Percuma e-book: Mendedahkan Kebijaksanaan 8 daripada Pemikir Terbesar di Dunia

SILA BACA. LAMAN WEB INI MEMERLUKAN PERTIMBANGAN YANG BERIKUT UNTUK DAN SEBAGAI SYARAT membolehkan akses ANDA.

MEMBACA DAN MENERIMA TERMA PENGGUNAAN DAN MEMBACA DAN MENERIMA PERUNTUKAN POLISI PRIVASI LAMAN WEB INI PERLU PERTIMBANGAN UNTUK LAMAN WEB ANDA pemberian HAK UNTUK MELAWAT, BACA ATAU BERINTERAKSI DENGAN IT.

SEMUA ORANG ADALAH AKSES KEPADA LAMAN INI KECUALI MEREKA BACA DAN MENERIMA TERMA PENGGUNAAN DAN DASAR PRIVASI YANG DINAFIKAN.

Dengan melihat, PELAWAT, MENGGUNAKAN, ATAU berinteraksi dengan LAMAN WEB INI ATAU DENGAN BANNER, POP-UP, ATAU PENGIKLANAN YANG TERTERA PADA IT, ANDA BERSETUJU UNTUK SEMUA PERUNTUKAN INI TERMA PENGGUNAAN DAN DASAR DASAR PRIVASI LAMAN WEB INI.

SEMUA ORANG DI BAWAH UMUR 18 ADALAH DINAFIKAN AKSES KEPADA LAMAN WEB INI. JIKA ANDA DI BAWAH 18 TAHUN, IT IS HARAM UNTUK ANDA KUNJUNGI, READ, ATAU BERINTERAKSI DENGAN LAMAN WEB INI ATAU KANDUNGAN DALAM APA CARA. LAMAN WEB INI KHUSUS Nafi AKSES KEPADA MANA-MANA ​​INDIVIDU YANG DILINDUNGI OLEH ANAK ONLINE AKTA PRIVASI (COPA) OF 1998.

LAMAN WEB INI BERHAK UNTUK menafikan akses kepada MANA-MANA ​​ORANG ATAU VIEWER UNTUK SEBARANG SEBAB. DI BAWAH BIDANG DASAR PRIVASI YANG, YANG ANDA TERIMA SEBAGAI SYARAT untuk tontonan, LAMAN WEB DIBENARKAN KUTIPAN DATA DAN STOR DAN MAKLUMAT UNTUK TUJUAN PENGECUALIAN DAN UNTUK KEGUNAAN LAIN BANYAK.

TERMA PERJANJIAN PENGGUNAAN MUNGKIN BERUBAH DARI MASA KE SEMASA. PELAWAT MEMPUNYAI DUTI AFIRMATIF, SEBAHAGIAN DARIPADA PERTIMBANGAN KEBENARAN MELAWAT LAMAN WEB INI, Untuk menjaga diri mereka DIMAKLUMKAN PERUBAHAN.

PIHAK KEPADA TERMA PERJANJIAN PENGGUNAAN

Pelawat, penonton, pengguna, pelanggan, ahli, sekutu, atau pelanggan, secara kolektif dirujuk di sini sebagai "Pelawat,"Adalah pihak kepada perjanjian ini. Laman web dan pemilik dan / atau pengendali adalah pihak kepada perjanjian ini, ini dirujuk sebagai "Laman Web."

PENGGUNAAN MAKLUMAT DARI LAMAN WEB INI

Melainkan anda telah membuat suatu kontrak bertulis ekspres dengan laman web ini yang berlawanan, pelawat, penonton, pelanggan, ahli, sekutu, atau pelanggan mempunyai hak untuk menggunakan maklumat ini dalam suasana yang komersil atau awam; mereka tidak mempunyai hak untuk menyiarkan ia, menyalinnya, simpan, cetak, menjualnya, atau menerbitkan mana-mana bahagian daripada kandungan laman web ini. Dengan melihat kandungan laman web ini, anda bersetuju keadaan ini melihat dan anda mengakui bahawa apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan adalah menyalahi undang-undang dan boleh tertakluk kepada penalti sivil atau jenayah. Lagi, Pelawat tidak mempunyai hak apa pun untuk menggunakan kandungan, atau sebahagian daripadanya, termasuk pangkalan datanya, muka surat yang tidak dapat dilihat, laman yang mengandungi pautan, kod asas, atau harta intelek lain laman web ini mungkin mengandungi, untuk apa-apa sebab bagi apa-apa jua penggunaan. Tiada apa-apa. Pelawat bersetuju untuk ganti rugi dalam jumlah US $ 100,000 sebagai tambahan kepada kos dan kerosakan sebenar kerana melanggar peruntukan ini. Pelawat waran bahawa dia memahami bahawa menerima peruntukan ini adalah keadaan tontonan dan tontonan yang merupakan penerimaan.

PEMILIKAN LAMAN WEB ATAU HAK PENGGUNAAN, MENJUAL, TERBITKAN KANDUNGAN LAMAN WEB INI

Laman web dan kandungannya yang dimiliki atau dilesenkan oleh laman web. Bahan yang terkandung di laman web mesti dianggap sebagai hak milik dan hak cipta. Pelawat tidak mempunyai hak apa dalam kandungan laman web ini. Penggunaan kandungan laman web untuk apa-apa sebab adalah menyalahi undang-undang melainkan jika ia dilakukan dengan kontrak nyata atau kebenaran laman web.

Hiperpautan KEPADA LAMAN, CO-PENJENAMAAN, "Framing" dan rujukan LAMAN DILARANG

Melainkan jika dibenarkan secara nyata oleh laman web, tidak seorangpun pautan laman web ini, atau sebahagian daripadanya, (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logotypes, Tanda niaga, penjenamaan atau bahan hak cipta) kepada mereka untuk apa-apa sebab. Lagi, anda tidak dibenarkan untuk merujuk url (alamat laman web) laman web ini dalam mana-mana media komersial atau bukan komersial tanpa kebenaran, tidak juga yang anda dibenarkan untuk 'frame' tapak yang. Anda setuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk menghapuskan atau menyahaktifkan apa-apa aktiviti dan bertanggungjawab bagi semua kerosakan. Anda dengan ini bersetuju untuk ganti rugi AS $ 100,000.00 campur kos dan kerosakan sebenar kerana melanggar peruntukan ini.

PENAFIAN UNTUK KANDUNGAN LAMAN

Laman web ini menafikan sebarang tanggungjawab untuk ketepatan kandungan laman web ini. Pelawat menganggap risiko semua melihat, membaca, menggunakan, atau bergantung atas maklumat ini. Melainkan anda telah sebaliknya membentuk kontrak nyata yang berlawanan dengan laman web, anda tidak mempunyai hak untuk bergantung kepada apa-apa maklumat yang terkandung di sini sebagai tepat. Laman web ini tidak membuat sebarang jaminan seperti.

PENAFIAN bagi bahaya BERLAKU KEPADA KOMPUTER ATAU PERISIAN ANDA DARIPADA berinteraksi dengan LAMAN WEB INI ATAU KANDUNGAN ITS. PELAWAT mengandaikan kesemua risiko DARIPADA VIRUS, Cacing, ATAU FAKTOR LAIN merosakkan.

Laman web ini tidak bertanggungjawab bagi kerosakan kepada komputer atau perisian pelawat atau mana-mana orang pelawat kemudiannya berkomunikasi dengan dari merosakkan kod atau data yang secara tidak sengaja diserahkan kepada komputer pelawat. Lagi, pandangan pelawat dan berinteraksi dengan laman web ini, atau banner atau pop-up atau atasnya pengiklanan dipaparkan, risiko sendiri.

PENAFIAN UNTUK KECERDERAAN DISEBABKAN OLEH MUAT TURUN

Pelawat muat turun maklumat dari laman ini di risiko ini sendiri. Laman web membuat sebarang jaminan bahawa muat turun adalah bebas daripada merosakkan kod komputer, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

HAD LIABILITI

Dengan melihat, menggunakan, atau berinteraksi dalam apa-apa cara dengan laman web ini, termasuk kain rentang, pengiklanan, atau pop-up, muat turun, dan sebagai syarat laman web untuk membolehkan tontonan yang sah beliau, Pelawat selama-lamanya mengetepikan semua hak untuk tuntutan kerosakan mana-mana dan semua penerangan berdasarkan apa-apa faktor penyebab yang menyebabkan apa-apa kemudaratan mungkin, tidak kira betapa kejam atau banyak, sama ada fizikal atau emosi, boleh diramalkan atau yang tidak dapat diramalkan, sama ada peribadi atau perniagaan dalam alam semula jadi.

PERLINDUNGAN

Pelawat bersetuju bahawa sekiranya dia menyebabkan kerosakan, Laman Web yang dikehendaki untuk membayar, Pelawat, sebagai syarat viewing, janji-janji untuk membayar balik kepada Laman Web untuk semua.

PERMOHONAN

Pelawat bersetuju sebagai syarat tontonan, bahawa mana-mana komunikasi antara Pelawat dan Laman Web dianggap penyerahan yang. Semua penyertaan, termasuk bahagian daripadanya, grafik yang terdapat di atasnya, atau mana-mana kandungan bagi pengemukaan, akan menjadi milik eksklusif Laman Web dan boleh digunakan, tanpa kebenaran lanjut, untuk kegunaan komersial tanpa pertimbangan tambahan dalam apa jua bentuk. Pelawat bersetuju untuk hanya menyampaikan maklumat itu kepada Laman Web, yang berhasrat untuk selama-lamanya membenarkan laman web untuk digunakan dalam apa-apa cara yang difikirkannya patut. "Penyerahan" juga peruntukan Dasar Privasi.

NOTIS

Tiada notis tambahan dalam apa jua bentuk untuk apa-apa sebab adalah disebabkan Pelawat dan Pelawat nyata memerlukan pemahaman bahawa hak untuk notis dikecualikan sebagai syarat untuk kebenaran untuk melihat atau berinteraksi dengan laman web.

PERTIKAIAN

Sebagai sebahagian daripada pertimbangan bahawa Laman Web memerlukan untuk tontonan, menggunakan atau berinteraksi dengan laman web ini, Pelawat bersetuju untuk menggunakan timbangtara mengikat untuk apa-apa tuntutan, pertikaian, atau kontroversi ("TUNTUTAN") apa-apa jenis (sama ada dalam kontrak, tort atau sebaliknya) yang timbul daripada atau berkaitan dengan pembelian ini, produk ini, termasuk isu-isu permintaan, isu-isu privasi, dan segi isu-isu penggunaan.

Timbang tara hendaklah dijalankan menurut kaedah-kaedah Persatuan Timbang Tara Amerika yang berkuat kuasa pada tarikh pertikaian diserahkan kepada Persatuan Timbang Tara Amerika. Maklumat tentang Persatuan Timbang Tara Amerika, peraturan, dan bentuk boleh didapati dari Persatuan Timbang Tara Amerika, 335 Madison Avenue, Tingkat 10, New York, New York, 10017-4605. Pendengaran akan diadakan di bandar atau daerah Penjual.

Dalam sebarang kes hendaklah penonton, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan mempunyai hak untuk pergi ke mahkamah atau mempunyai perbicaraan juri. Viewer, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan tidak akan mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam penemuan pra-perbicaraan kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam kaedah-kaedah; anda tidak akan mempunyai hak untuk menyertai sebagai wakil atau anggota mana-mana golongan menuntut yang berkaitan dengan apa-apa tuntutan tertakluk kepada timbang tara; keputusan penimbangtara adalah muktamad dan mengikat dengan hak terhad rayuan.

Parti mengatasi akan dibayar balik oleh pihak yang satu lagi untuk mana-mana dan semua kos yang berkaitan dengan timbang tara pertikaian itu, termasuk yuran peguam, yuran koleksi, yuran siasatan, perbelanjaan perjalanan.

BIDANG KUASA DAN TEMPAT

Jika apa-apa perkara mengenai pembelian ini hendaklah dibawa ke hadapan mahkamah undang-undang, untuk- atau selepas timbang tara, Viewer, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan bersetuju bahawa bidang kuasa tunggal dan sesuai untuk menjadi negeri dan bandar yang diisytiharkan dalam maklumat hubungan pemilik web kecuali sebaliknya dinyatakan di sini. Sekiranya tindakan undang-undang yang ada di sebuah mahkamah persekutuan, mahkamah yang hak hendaklah menjadi mahkamah persekutuan terdekat ke alamat Penjual.

UNDANG-UNDANG

Viewer, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan bersetuju bahawa undang-undang yang terpakai bagi digunakan hendaklah, dalam semua kes, sebagai kepunyaan negeri Penjual.

Hak cipta © 20187 Jeffrey Slayter. Hak Cipta Terpelihara.